คลินิกโรคผิวหนังทั่วไป

Dermatology clinic

♦ ตรวจรักษาโรคผิวหนังทั่วไป

ผื่นผิวหนังอักเสบ ผื่นแพ้ ตุ่มแมลงกัด

สะเก็ดเงิน ด่างขาว ลมพิษ

โรคติดเชื้อที่ผิวหนัง ตุ่มหนอง ฝี เชื้อรา หูด เริม งูสวัด 

โรคผิวหนังในเด็กและผู้สูงอายุ

                                                                            ♦ ตรวจรักษาปัญหาผิวพรรณ 

                                                                             สิว ฝ้า รอยดำ

                                                                             แผลเป็น คีลอยด์

                                                                            ♦ ตรวจโรคติดเชื้อที่ผิวหนังด้วยกล้องจุลทรรศน์ 

                                                                            ♦ ตรวจวินิจฉัยโรคผิวหนังด้วยการตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจ 

                                                                            ♦ ตรวจเลือดทั่วไปและเฉพาะโรคเพื่อหาความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับโรคทางผิวหนัง 

                                                                            ตรวจหาสาเหตุการแพ้ (Allergy testing)