คลินิกโรคผม

Hair clinic

♦ ตรวจรักษาโรคของเส้นผม

ผมร่วง ผมบาง

ผมร่วงเป็นหย่อม

♦ ตรวจรักษาโรคของหนังศีรษะ

หนังศีรษะอักเสบ ผื่นแพ้ 

                                                                             รังแค สะเก็ดเงิน

                                                                             เชื้อราที่หนังศีรษะ

                                                                             ตุ่มหนองที่หนังศีรษะ

                                                          ♦ ตรวจวินิจฉัยโรคของเส้นผมและหนังศีรษะด้วยการตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจ 

                                                                             ♦ ตรวจเลือดเพื่อหาสาเหตุของผมร่วง

                                                         เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …